vi-cam-tay-nam-da-thoi-trang-cong-vctn002 mặt nghiêng bên trong