Ví da nam ngang thời trang cúc bấm VDN021 đen – bên trong