Ví da nam ngang nhỏ gọn tiện lợi VDN017 bên trong – ngăn dài