Ví da nam ngang nhỏ gọn tiện lợi VDN017 đen – trên tay