Ví da nam ngang nhỏ gọn tiện lợi VDN017 nâu – trên tay