Ví da nam ba gấp logo đầu trâu sang trọng độc lạ VDN016 đen – bên trong