Ví da bò cho nam logo đầu trâu có khâu viền độc lạ VDN014