Ví nam da bò thời trang cao cấp có cúc bấm VDN012 bên trong – ngăn dài