Ví da nam loại đứng thời trang tiện lợi nhiều màu VDN009 vàng – mặt trước