Ví cầm tay nam loại dài 2 gấp logo đầu trâu mới VCTN019 đen – trên tay