Ví cầm tay nam 2 gấp logo đầu trâu mới lạ VCTN018 nâu – đút túi sau