Ví đứng nam da bò sáp màu nâu sang trọng VDN006 bên trong – ngăn dài