Ví da ngang cho nam đẹp làm từ da bò sáp VDN007 bên trong – ngăn dài