Ví da nam thủ công khâu tay da bò xịn VDN23 dáng đứng – bên trong