Với chiếc túi đựng iPad này, bạn có một không gian chứa thoải mái đủ để mang theo các đồ vật cá nhân bên mình