Cấu trúc 2 ngăn khóa bên trong tạo không gian thoải mái