Thân túi đeo chéo nam da thật được làm dày dặn, cứng cáp