Logo đầu trâu in nổi độc đáo, tinh tế trên mặt túi