Thân túi dày dặn với 2 ngăn kéo khóa cho không gian tiện lợi, thoải mái