Thân túi cứng cáp làm hoàn toàn từ chất liệu da thật