Thiết kế đơn giản, logo đầu trâu in nổi sắc nét trên bề mặt cặp da