Khóa sau cặp da nam công sỏ cao cấp 003 được làm tỷ mỷ, tinh xảo