Logo đầu trâu in nổi độc đáo trên mặt cặp da nam cao cấp 006