Dây đeo chéo túi được làm chắc chắn tránh đứt, hỏng