Kích thước túi xách nam dạng hộp 25cm x 29cm x 7cm