Chất da bóng bẩy làm tăng độ sang trọng của chiếc túi