Kiểu dạng gọn nhẹ, ôm sát người cho cảm giác thuận tiện, thoải mái