Công ty phần mềm doanh nghiệp Đức, SAP, cho biết công ty này muốn tuyển dụng những lập trình viên bị bệnh tự kỉ, BBC cho biết.

 

SAP muốn tuyển dụng lập trình viên bị bệnh tự kỉ

 

Tự kỉ là một bệnh là một bệnh rối loạn phát triển của hệ thần kinh biểu hiện rối loạn tâm thần. Bệnh này cũng tác động đến các kĩ năng xã hội và giao tiếp của một người.

Tuy nhiên, nhiều người bị bệnh tự kỉ thường có chỉ số cao về các bài kiểm tra IQ, và SAP cho rằng những người này có các kĩ năng đặc biệt có thể giúp thúc đẩy sự sáng tạo của công ty.

Thường sáng tạo nảy ra “từ các góc cạnh”, Luisa Delgado, nhân viên của SAP cho biết “chỉ bằng cách tuyển những người có suy nghĩ khác biệt và bật ra sự sáng tạo sẽ giúp SAP chuẩn bị để giải quyết những thách thức của thế kỉ 21”.

SAP, hiện đang nghiên cứu sáng kiến này với tổ chức xã hội Đan Mạch Specialisterne, đã tuyển dụng 6 người bị bệnh tự kỉ ở văn phòng của SAP ở Bangalore ở Ấn Độ. Vào năm 2020, SAP dự định tuyển 1% trong lực lượng 65.000 lao động của mình là người tự kỉ.

 

Theo ICTPress